Travel around the world

Autour du monde - les voyages et le reposnarovlia, Mozyr', Kalinkovitchi, Lel'tchitsy, Khojniki.